OPĆI UVJETI

Opći uvjeti

PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA


Dobrodošli na web stranice tvrtke Amiro Invest d.o.o.. Korištenjem bilo koje usluge ili informacije s ovih web stranica, prihvaćate u potpunosti navedena pravila i uvjete korištenja. Ako niste suglasni s našim pravilima i uvjetima korištenja, nemojte koristiti ove stranice. 

OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge internet trgovine (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje internet stranice od strane korisnika, te korištenje usluge internet trgovine.

U “Općim uvjetima” pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Internet stranice” označava sve internet, odnosno Internet stranice u vlasništvu Amiro Invest d.o.o, uključujući, ali se ne ograničavajući na

www.best4pet.hr

Korisnik” znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internet stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik” znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internet trgovine na internet stranicama.

Pristupom internet stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Sadržaji i formati na ovim web stranicama, osim dijela tekstova i fotografija koji nisu komercijalnog karaktera te su isključivo namijenjeni informiranju kupaca vlasništvo su tvrtke Amiro Invest d.o.o., Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija. Sadržaj se smije kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava.

Ukoliko primijetite bilo kakvu povredu autorskih prava s naše strane, molimo Vas da nam javite na mail adresu info@best4pet.eu. 

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj internet stranica isključivo vlasništvo Amiro Invest d.o.o. Korištenjem internet stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internet stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Radi izbjegavanja svake sumnje, Amiro Invest d.o.o. izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj internet stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja internet stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim internet stranicama.
 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Ukoliko je to izričito dopušteno na internet stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na internet stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Amiro Invest d.o.o.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
– unositi na internet stranice ili distribuirati putem internet stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
– mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranicama;
– koristiti internet stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
– koristiti internet stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
– unositi ili distribuirati putem internet stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća (i) koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Amiro Invest d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje internet stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranica.

Korištenjem sadržaja ovih internet stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja internet stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj internet stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost

TOČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA


Amiro Invest d.o.o. se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz proizvode, Amiro Invest d.o.o. prikupio je od proizvođača proizvoda.

Amiro Invest d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja internet stranica, pravo ukidanja internet stranica, te pravo ograničavanja pristupa internet stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. 

Amiro invest d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Amiro Invest d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku Amiro Invest d.o.o. koji je dostupan na adresi društva.

Amiro Invest d.o.o. zadržava pravo da spriječi pristup internet stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se obavljaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Amiro Invest d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi internet trgovine.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Internet stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Amiro Invest d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Amiro Invest d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s tvrtkom Amiro Invest d.o.o. samo zbog postojanja veze s internet stranicom.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Amiro Invest d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja i to na način da Vaše osobne podatke tražimo jedino u slučaju konačne potvrde narudžbe, kako bismo Vam mogli poslati na ispravnu adresu naručeni proizvod.

Vaši osobni podaci biti će proslijeđeni trećoj osobi, odnosno pružatelju usluga brze dostave. Ovim putem Vas ujedno molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u Vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih.

Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Označavanjem odgovarajuće kućice na internet stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

– suglasnost da Amiro Invest d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Amiro Invest d.o.o.. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika Amiro Invest d.o.o. i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Amiro Invest d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;
– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Amiro Invest d.o.o.. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. Amiro Invest d.o.o.  neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

Amiro Invest d.o.o.. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Amiro Invest d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Amiro Invest d.o.o. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka.

 Amiro Invest d.o.o. će takve podatke ukloniti. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

KORIŠTENJE USLUGE INTERNET TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge Internet trgovine je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem usluge Internet trgovine.

Registracija korisnika se obavlja putom internet stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja usluge Internet trgovine. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Amiro Invest d.o.o. putem kontakata objavljenih na internet stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Registracijom korisnik potvrđuje:
– da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na usluge internet trgovine;
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;
– da daje Amiro Invest d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Amiro Invest d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika Amiro Invest d.o.o. sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Internet trgovine usluge obavlja na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putom Internet trgovine usluge (“proizvodi”) na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Amiro Invest d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom na ikonu “U košaricu”, odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti “VIDI  KOŠARICU” gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Amiro Invest d.o.o.
Ukoliko Amiro Invest d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM INTERNET USLUGE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”), PDV je uključen u cijenu. Amiro Invest d.o.o. može odrediti određene popuste na kupovinu putom internet trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji “Akcijski artikli”.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem internet trgovine usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Amiro Invest d.o.o.

Cijena dostave kupljenih proizvoda je uključena u cijenu proizvoda ukoliko je kupnja na webshopu www.best4pet.hr iznad 299,00 kn.

Ukoliko je kupnja manja od 299,00 kn, cijena dostave je 35,00 kn + 35 kn za dostavu na otoke.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM USLUGE  INTERNET TRGOVINE

Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor obavlja na internet stranicama:

– pouzećem i plaćanjem gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke s ugovorenim paketno-dostavnim partnerom DPD Croatia.

– uplatom na žiro račun putem virmana ili Internet bankarstva

– plaćanje karticama: *maestro, **mastercard i ** VISA.

*kod jednokratnih transakcija možete platiti maestro, master, VISA karticom.

– putem PAYPAL-a.

PLAĆANJE KARTICOM

Kada ste odabrali gumb „PLAĆANJE“, dolazite do idućeg koraka u kojem proizvod plaćate karticom. Prilikom plaćanja karticom je potrebno unijeti sigurnosni kod (CVV ili CVC) koji se nalazi na poleđini kartice. Nakon što ste izvršili plaćanje, e-mail koji ćete tada primiti će naglasiti da je Vaša narudžba u obradi. Dok ne dobijete email o evidentiranoj uplati od strane web administratora znači da Vaša narudžba nije obrađena. Sredstva se skidaju s kartice tek kada dobijete obavijest o evidentiranoj uplati na e-mail. Ukoliko se pokaže da ste sredstva uplatili, a proizvod koji ste naručili ipak nije raspoloživ, novac vraćamo na račun s kojeg je uplaćeno, ili birate drugi proizvod, ako Vama odgovara. Možemo stornirati Vašu narudžbu i odmah izvršiti povrat sredstava i 24h nakon što primite e-mail o evidentiranoj uplati. Povrat sredstava se može izvršiti i nakon navedenog roka, ali se tada na povrat čeka nekoliko dana.

Sve cijene proizvoda na web stranicama su sa uračunatim PDV-om. U slučaju krive uplate iznosa, tvrtka Amiro Invest d.o.o. će osigurati povrat viška uplaćenog novca na račun uplatitelja.

Plaćanja prilikom pouzećem – registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

PLAĆANJE NA NAŠOJ WEB STRANICI JE SIGURNO!

Koristimo Braintree servis za Internet naplatu, koji koristi najsuvremenije tehnologije zaštite od zlouporaba, kao sto je sigurnosni protokol Secure Socket Layer (SSL) te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.

DOSTAVA PUTEM INTERNET TRGOVINA USLUGE

Dostava je za sve narudžbe iznad 299,00 kn besplatna, osim dostave na sve otoke u Hrvatskoj, koji će se naplatiti 35 kn. Za sve narudžbe ispod 299,00 kn dostava iznosi  35,00 kn + 35 kn za dostavu na otoke. Nadoplata za otoke vrijedi isključivo za otoke koji nisu mostom povezani s kopnom.

Maksimalna težina jednog paketa sa dostavom preko DPD dostavne tvrtke iznosi 31 kg.  Ukoliko je vaša narudžba jednog paketa prelazi više od 31 kg, ista će biti isporučena u više paketa. Za dostavu više paketa ukupne težine iznad 31kg, trošak dostave je 17,50 kn od osnove cijene (35,00 kn) po jednom paketu.


Dostavu obavlja naš partner DPD Croatia na području cijele Hrvatske,  izravno u Vaš dom, odnosno na adresu koju navedete u narudžbi. Dostava na području kontinentalne Hrvatske je unutar tri radna dana, od ponedjeljka do petka, a na otoke tri do pet radnih dana od potvrđene narudžbe.
Ako naručitelj (primatelj) prilikom dostave nije kod kuće, dostavljač će na navedenoj adresi naručitelja ostaviti ”obavijest o prispijeću pošiljke” na kojoj će biti naveden telefonski broj za dogovor oko termina ponovljene dostave unutar osam dana. Nakon tog roka pošiljka se vraća pošiljatelju, te zbog ne preuzimanja pošiljke, tvrtka Amiro Invest d.o.o. ima pravo naplatiti troškove dostave.

Nakon što www.best4pet.hr evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:
– do 3 radna dana za bilo koji dio kontinentalne RH
– do 5 radnih dana za otoke, ovisno o plovidbenom redu trajekta

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, www.best4pet.hr nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.
Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:
– bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
– proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled. Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski  u Amiro Invest d.o.o.. putom korisničkih uputa na internet trgovina stranicama i izjasniti se želi li ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Amiro Invest d.o.o. se obvezuje u roku od idućih 15 dana obaviti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.
Ukoliko artikl nije dostupan kupac će biti pravovremeno obaviješten
 

REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNET TRGOVINE

Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika. U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove Internet shop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.


POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNET TRGOVINE

Registrirani korisnik ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Amiro Invest d.o.o. koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na internet stranici. Amiro Invest d.o.o. je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

OSTALI UVJETI USLUGE INTERNET TRGOVINE

Amiro Invest d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

– uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja internet trgovina usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Amiro Invest d.o.o.

Amiro Invest d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet trgovine. Na korištenje internet trgovina usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovina usluge.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Amiro Invest d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja internet stranica, te posebno Internet shop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na internet stranicama.

Za korištenje internet trgovina usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Mariboru.

AMIRO INVEST, družba za investicije, trgovino, posredništvo in druge storitve, d.o.o.

Beloruska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija

D.Š: SI26609924